KARAFATMA

Karafatma ilaçlama, bu canlıların görüldüğü alanlarda dikkatli şekilde ve geciktirilmeden yapılması şart olan bir işlemdir. Kirli alanlarda gezindiği için, bulunduğu alanlara bakteri ve mikrop yayan bu haşereleri yok etmek için uzman ilaçlama firmalarından hizmet almak gereklidir. İnsan sağlığı açısından ciddi bir tehdit unsuru olan ve özellikle gıda üretimi ve satışı yapılan alanlarda sık görülen bu canlılardan kurtulmak son derece mühimdir. Karafatma ilaçlama; ev, iş yeri, fırın, restoran gibi alanlarda yapılabildiği gibi açık alanlarda da yapılabilmektedir. Sağlık açısından son derece önemli olan karafatma ile mücadele için basit haşere ilaçları kullanmamak ve amatör yöntemler ile bu canlılardan kurtulmamaya çalışmak son derece önemlidir.

Karafatmanın Özellikleri

Bir hamam böceği türü olan karafatma halk dilinde  oryantal hamam böceği ve kara böcek olarak da anılır. Karafatma ilaçlama, bu haşerelerin görüldüğü alanda, geciktirilmeden yapılmalıdır.
Genel olarak hamam böceği türleri ile aynı özellikleri taşıyan kara fatmalar siyah, parlak renkleri ile diğer türlerinden ayrılırlar. Uçmak için kullanmasalar da erkek olanlarının sırt bölgesinde kanatları vardır. Aynı kanatlar dişilerde yoktur. Bu böceklerinin boyları yaşadıkları ortama ve beslenme şekillerine bağlı olarak değişse de ortalama boyları 2 cm dolaylarındadır.
Dişi ve erkek karafatmaları birbirinden ayıran diğer özellik ise erkeklerin, dişilere oranla daha uzun olmalarıdır. Ayrıca erkek olanların yapı hatları keskinken,  dişiler daha ovaldir.
Yapı itibari ile nemli ortamlarda yaşar, kurak alanları tercih etmez. Kendine uygun yaşam alanı bulduğunda ortamda hemen beslenmeye ve yumurta bırakmaya başlar. Diğer hamam böceği türlerinin olduğu gibi çok pis olan kara fatmalar, insanların yedikleri, yemedikleri ve artıkları ile beslenirler. Bu nedenle karafatma ilaçlama, sağlıksal anlamda büyük öneme sahiptir.
Küçük böcekleri de yiyebilen karafatma, bu sayede birçok mikrobik maddeyi bünyesinde toplar. İnsanların yiyecekleri üzerinde dolaşan bu haşereler, çeşitli yollarla (dışkı, salya, yumurta) bu mikropları yiyeceklere bulaştırır. Dolayısıyla mikrobik maddeler insanlara bulaştırılmış olur ve birçok hastalığın başlangıcı gözükebilir. Bu tür mikrobik maddeler birçok hastalığa direkt veya dolaylı olarak sebep olabilir. Bu açıdan bakıldığından kara fatma ilaçlama, sağlık ve hijyen açısından son derece önemlidir.
İnsanların yaşayabildiği hemen hemen her ortamda yaşayabilen karafatmalar, evlerin özellikle mutfak ve tuvaletlerinde çokça görülür. Ev dışında ise bodrumlarda, çatı katlarında ve bina boşluklarında çokça bulunur. Genellikle gece avlanmaya çıkar ve gündüzleri yuvalarında dinlenerek geçirirler.

Karafatma ilaçlama

Karafatma ilaçlama, kaliteli böcek ilaçları kullanılarak yapılmalı ve ilaçlama sırasında, ortamın şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Basit teknikler ve ucuz ilaçlar ile yapılan haşere ilaçlama uygulamaları bu canlıları yok edemeyeceği gibi, sağlık sorunlarının oluşmasına da neden olabilir. Bu nedenle karafatma ilaçlama dikkatli şekilde yapılmalı ve bu haşerelerden kurtulmak için alanında profesyonel olan böcek ilaçlama şirketleri tarafından hizmet alınmalıdır.

Karafatmadan kurulmak için sıvı böcek ilaçları kullanılabileceği gibi, jel ilaçlama da yapılabilmektedir. Bilhassa yaz aylarında görülen bu haşereler; evlerde mutfak ve banyo, binalarda ise bodrum ve çatı gibi alanlarda sık görülmektedir. Ancak, karafatma ilaçlama yapılırken, lokal uygulamalar yerine genel uygulamaların tercih edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Karafatma ile Mücadele

Kara fatma ile mücadele noktasında göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta karafatmaların çok hızlı bir şekilde çoğalmasıdır. Yılda ortalama 10 kez yumurtlayan karafatmalar her yumurtalamada ortalama 250 yumurta bırakır. Bu da onların kısa sürede üremesini ve çoğalmasını sağlar. Ortamda hızla üreyen karafatmaların hastalık yayma olanakları daha yüksektir. Bu açıdan karafatma görüldüğü an ilaçlama firmasından karafatma ilaçlama hizmeti almak gerekmektedir.

Karafatma ilaçlama hizmeti alınacak firmaya dikkat edilmelidir. Son dönemlerde sektörde yasadışı olarak var olan ve sağlıksız karafatma ilaçlama yaparak tehlike saçan bazı kişi ve kuruluşlara karşı önlemlerin alınması gerekir. İlaçlama işlemini yapacak olan firmanın Sağlık Bakanlığı onaylı yetki belgelerini mutlaka isteyiniz.