TERMİTLER

Termit ilaçlama, karınca ile büyük benzerlik gösteren ancak zarar verme şekli bakımından tahta kurdu ile benzeşen bu canlılara karşı önlem almak için tek çözüm yoludur. Termit, beyaz karınca ve ak karınca olarak da adlandırılır. Karıncalarla tek benzerliği termitlerin de koloniler halinde yaşamalarıdır. Fakat karıncalardan çok farklı canlılardır. Dünya da yaklaşık 3000 türü bulanan termitlerin Türkiye’de üç türü bulunmaktadır.

Termitlerin Özellikleri

Termitler, ahşap oyucu böceklerin en yıkıcılarıdır. Çoğu bitki türüne, odunlara ve organik maddelere verdikleri zarar ile tanınan termitlerin temel besinleri selüloz içerikli maddelerdir. Maddi hasarlara neden olan bu canlıların verebileceği zararların önüne geçebilmek için termit ilaçlama yaptırmak şarttır. Genellikle açık alanlarda yaşayan bu haşereler ile mücadele, son derece önemli olduğu gibi, sıcak ve nemli alanlarda termit ilaçlama daha sık yapılmaktadır.

Termitlerin Yapısı

Termitlerin ağız yapıları, üç iğneli delici ve emici tipte, bacakları ise koşucu ve yürüyücü tiptedir. Antenleri sayesinde koku alma duyuları iyi gelişmiştir. Antenlerini yitiren bir termit için yaşamda kalma şansı büyük oranda azalır.

Termit Nerede Yaşar

Resimlere baktığınızda toprak yığını olarak düşüneceğiniz bu yapılar, özenle düzenlenmiş bölümleri, havalandırma sistemleri, hatta içinde tarım alanları bulunan termit şehirleridir. 1-2 cm boyutundaki termitler kendilerine göre gökdelen sayılabilecek bu yapıları inşa ederler. Karıncaların aksine, toprağın üzerinde de yuva yapabilen termit ile mücadele için kaliteli böcek ilaçları kullanımı şarttır.

Günümüzde en önemli odun tahripçisi böceklerden olan termitler, binalarda döşeme tahtaları, kapı ve pencere doğramaları, merdiven, kirişler, parmaklık ve mobilya gibi ahşaplara zarar verirler. Bunun yanı sıra, canlı ağaçlara, ekinlere, plastik ve kauçuk gibi diğer birçok malzemeye saldırırlar. Kapalı alanlarda da görülebilen bu haşerelere karşı termit ilaçlama işleminin geciktirilmeden yapılması büyük önem taşımaktadır.

Termit Yuvası

Termitler, toprak altı ve toprak üstü(kuru odun) termitleri olmak üzere iki gurupta incelenir. Kuru odun  ( toprak üstü) termitleri ahşabın içinde çalışırlar, çok ciddi hasar meydana gelene kadar belirlenemezler. Kıyı bölgelerinde bulunan bu böcek, tahribat yumurtalarını mobilya çatlaklarına veya birleşim yerlerine ve ahşap malzemelere bırakarak uçan yetişkinlerle başlar. Toprak altı termitleri en yaygın olandır. Yaşlı ağaçların kütüklerinde, büyük tümseklerin içinde yaşarlar.

Termit İlaçlama

Termitler ile mücadele için ilk önce yürüyüş rotaları yardımı ile yuvalarını tespit edip, yasal çalışan ilaçlama şirketleri tarafından termit ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama şirketimiz Sağlık Bakanlığı ruhsatına sahip, termit ilaçlama uygulamalarında kullandığımız ilaçlar Sağlık Bakanlığı onaylı olup insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlardır.